Dr. Bryan Fractalicious

HU____________________________________________________________________
„Bryan Reynoldsot Bryan Reynolds szerepében, Jessica Emmanuelt pedig Jessica Emmanuel szerepében láthattuk a tegnapi előadásban.” Visky felvilágosítja a közönséget: ha véletlenül azt hitték volna, hogy az előadás eleje, mikor Buzási András bemutatja Bryan Reynoldsot, az volt az egyetlen valóságos pillanat az előadásban, csalódniuk kell. Ugyanis – az sem volt az. 

Fractal – egy forma, alakzat végtelen sokszorozódása (pl. Fibonacci-számok, Esterházy szövegalkotási technikája). Innen ered a cím – Fractalicious! –, de igazából ez egy nem létező szó. Talán a jelentéstelenség jelképe? A folyton megjelenő és eltűnő jelentésé?

Jessica a beszélőnek megduplázódása. A személyiségek egymásra csúsznak. A nő tánca rögzített koreográfia, az előadásmódja azonban, akárcsak Bryan szövegénél, változhat.

Az alkotóknak nincs ideális közönségük. Az a fő, hogy nyitottak legyenek. Bár teljes egészében lehetetlen végigkövetni és befogadni az előadást, a nézőnek ez kell, hogy legyen a szándéka. A jó humor sem árt. A közönségnek válogatnia kell, hogy mikor mit követ, hiszen egyszerre ömlik rá a szöveg, egyszerre látja a táncot, a gyors projekciót és két DJ élőben keveri a zenét, valamint két énekes is besegít. Egyszerre többfele „tolják” a nézőt.

Ez a pasas valami eszméletlen. Feláll, és kb. ott folytatja, ahol a tegnap este abbahagyta. És én megint piszkosul figyelek, de sajnos nagyjából ugyanannyit csípek el, mint előző nap: interakció, testbeszéd, pozitív megkülönböztetés, szubjektivitás, szubjektív tér, hely és idő, idő és tér tudata, egymásra csúszások, szubjektív tér kitágítása, tapasztalatok, tudatállapot, útkereszteződés, összpontosított tudatosság, széttörik és összeáll újra, meglepetés… Mikor már teljesen feladtam (és látványosan nem egyedül voltam ezzel így a teremben), Bryan felajánlja, hogy elküldi a szöveget és egyéb kapcsolódó anyagokat annak, aki ígényli. Szorgosan felvéstük az e-mail címeinket egy listára. 

RO____________________________________________________________________
(under construction)

EN____________________________________________________________________

„We have seen Bryan Reynolds as Bryan Reynolds, Jessica Emmanuel as Jessica Emmanuel in yesterday’s performance.” As Visky clarified for the audience: have they thought that the beginning of the performance, when András Búzási introduced Bryan Reynolds was the single real moment of the performance, they were wrong: it wasn’t real either.Fractal – the endless multiplication of a shape, a formation (e. g. the Fibonacci sequence, Esterházy’s prose technique). Hence the title – Fractalicious! – though the word is non-existent. Could it be the symbol of meaninglessness? The symbol of the meaning, always appearing and disappearing?


Jessica doubles the narrator, the personalities intertwine. The woman’s dance is choreographed, fixed, its performance, however, may change, just like Bryan’s words.

The creators do not have an ideal audience. They must be open though. And even if it is impossible for the audience to follow and receive the entire performance, they have to intend to. A good sense of humour might not hurt either. The viewer must make the choice what to follow at a given moment, because they are simultaneously flooded by the text, the sight of the dance, the fast-paced projection, the 2 DJ’s mixing live, and the 2 performing singers. The viewer is „pushed” into many directions.

This guy is incredible. He stands up and picks up where he left off yesterday evening. And even though I pay sharp attention, I still cannot grasp any more than yesterday: interaction, body language, positive discrimination, subjectivity, subjective space, place and time / time and place awareness, intertwining, expansion of subjective space, experience, consciousness, intersections, focused awareness, composing and breaking apart again, surprise ... and when I completely gave up (obviously, I wasn’t the only one in the room), Bryan offered to send the text and the related materials to everybody who was interested. We urgently put our e-mail addresses on a list.
I can hardly wait for that letter...
demkata

© Biró István

No comments:

Post a Comment